Boligforsikringer finnes i mange ulike varianter, der noen dekker innbo, mens andre kun dekker boligens konstruksjon. Det er viktig at du informerer forsikringsselskapet om husets tilstand og eventuelt oppgraderinger som er gjort for å sikre at forsikringen dekker alt dersom noe uforutsett skjer. Under får du en liten sjekkliste:

Superdeking:

Pluss- eller supervariant av boligforsikring gjør at så godt som alt er dekket, men her stilles det visse krav. Flere selskaper vil kreve at huset er under en viss alder, gjerne rundt 30-50 år.

Tiltak:

Dersom du har gjennomfør tiltak som boligalarm, brannalarm eller vannstopperkran er det viktig at du informerer forsikringsselskapet om dette. Slike tiltak vil nemlig redusere din forsikringspremie.

Dekker ikke:

Ikke alle innbo- eller husforsikringer dekker dyre gjenstander som kunst og smykker. Dette bør du sjekke, og eventuelt tegne en tilleggsforsikring for.

Barn:

Flere av foreldres innboforsikring vil også dekke barna når de flytter ut inntil en viss alder. Dette kan derfor være greit å sjekke for å unngå dobbel forsikring.

Bor du i kollektiv?

Om du bor i et kollektiv så husk å sjekke at innboforsikringen også dekker fellesarealet.

Unntak:

I alle forsikringer finnes det visse unntak, og disse bør du være klar over før du inngår avtalen. Noen unntak kan være skader fra et lekk tak eller dårlig fundamentering.

Sopp, råte og insektskader:

Dette krever ofte en spesial- eller tilleggsforsikring, eller det kan dekkes gjennom en utvidet husforsikring hos enkelte forsikringsselskap.